EN 15048

Let op! Vanaf 1 juli 2014  is conform EN-1090-1 wettelijk verplicht dat alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering. Niet-voorgespannen constructieve bouten, Structural Bolts, moeten daarvoor voldoen aan alle voorschriften uit EN-15048. Stafa heeft het complete programma op voorraad. U bent verzekerd van Europese kwaliteit!

 
Eisen
EN 15048 bevat voorschriften met betrekking tot producten die worden gebruikt voor het ontwerpen, berekenen en realiseren van niet-voorgespannen boutverbindingen voor staalconstructies.
Deel 1 omschrijft de algemene eisen en deel 2 de geschiktheidsbeproeving. Stafa garandeert dat alle ‘Structural Bolts’uit haar assortiment aan deze voorschriften voldoen. Dat betekent:

 • Bouten en moeren moeten samen verpakt zijn in een ongeopende originele verpakking.
 • Bouten en moeren in één verbinding moeten afkomstig zijn van één en dezelfde fabrikant.
 • Oppervlaktebehandeling van de bouten en moeren mag uitsluitend worden aangebracht onder controle van de fabrikant.
 • Op het etiket is vermeld:
  • CE logo
  • Lotnummer
  • Verwijzing naar EN 15048-1
  • “SB” herkenning
  • Identificatienummer van de gecertificeerde instantie en producent
  • Afmeting
  • Sterkteklasse
  • Bewerking en verwijzing naar ISO norm (bouten ISO 4014 of 4017, moeren ISO 4032)
 • De bouten en moeren moeten voorzien zijn van:
  • Sterkteklasse
  • “SB” kenmerk (Structural Bolting)
  • Fabrikant markering

Europese wetgeving
De verplichting tot CE-markering wordt gesteld door de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees norm EN 1090-1. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten voor de berekeningen zoals die zijn gegeven in de desbetreffende delen van de norm EN 1993-reeks Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deze Europese norm schrijft de eisen voor de fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve berekening. De onderdelen kunnen direct zijn gebruikt in een bouwwerk of als constructieve onderdelen in de vorm van een bouwpakket. De norm geldt voor constructieve onderdelen in serie en eenmalig gefabriceerde onderdelen inclusief bouwpakketten.

EN 1090-1 geeft de eisen aan voor de CE-markering van stalen en aluminium dragende constructiedelen met verwijzingen voor de uitvoering naar EN 1090-2 en EN 1090-3.  In EN 1090-2 worden de boutverbindingen omschreven waarin verwezen wordt naar de norm EN 15048 voor niet-voorgespannen constructieve bouten en EN 14399 voor voorgespannen bouten. Meer over EN 14399 vindt u hier.

Complete voorraad
Het merendeel van staalconstructies wordt samengesteld uit niet-voorgespannen constructieve bouten. Daarom beschikt Stafa over een zeer complete voorraad constructieve bouten conform EN 15048. Hierdoor bent u verzekerd van concurrerende condities en snelle levering.

Ben voorbereid!
Indien u na 1 juli 2014 niet-gecertificeerde bouten en moeren gebruikt in staalconstructies, bent u in overtreding met Europese wetgeving, met alle risico’s van dien! Ben dus voorbereid! Stafa biedt u alle expertise op het gebied van deze nieuwe wetgeving zodat u verzekerd bent van de juiste producten.

Onderstaand ons complete productoverzicht ‘Structural Bolts’ EN 15408. Meer informatie is verkrijgbaar via onze adviseurs +31(495) – 599888.