Duurzaamheid

Duurzaamheid is binnen Stafa geen containerbegrip. Bij Stafa heeft dit onderwerp focus en aandacht. Wij zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid in de samenleving en voor een gezondere en betere toekomst voor ons allemaal.

Hieraan werken wij bewust, dag in dag uit. Stafa is maatschappelijk betrokken en transparant naar werknemers en de markt. Op het gebied van duurzaamheid en de vermindering van onze impact op mens, milieu en planeet hebben we de afgelopen jaren allerlei activiteiten en investeringen gedaan om zo een positieve bijdrage te leveren. Daarnaast zijn we actief bezig met duurzaamheid met al onze collega’s.

Binnen Stafa werkt een team aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG) voor Stafa en zetten wij ons in om verbetering van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren in onze organisatie en in de gehele supply chain.

De komende jaren wil Stafa een onderscheidende en vooruitstrevende rol vervullen binnen onze sector. We zullen onze CO2 footprint verder verlagen en inspanningen leveren aan het verduurzamen van onze supply chain. Zowel in de eigen bedrijfsvoering, producten en dienstverlening, maar ook als partner in de keten, zoekt Stafa continu naar het juiste evenwicht. Stafa is ervan overtuigt dat een integrale visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen juist kansen creëert en mogelijkheden biedt voor al onze stakeholders.

Duurzaamheidsmissie

Stafa streeft erna haar milieu impact te minimaliseren zodat we een positieve bijdrage blijven leveren aan een duurzame toekomst door procesverbeteringen, organisatieontwikkeling en continue ecologische, maatschappelijke en sociale betrokkenheid.

Duurzaamheidsvisie

Stafa heeft de ambitie, door samenwerking met onze stakeholders op het gebied van duurzaamheid, de doelstellingen uit het klimaatakkoord vóór 2050 halen. Gezamenlijk moeten we ons blijven inzetten voor duurzamere wereld met een goede balans tussen zowel economische groei als ecologische vooruitgang met oog op welvaart, welzijn en inclusiviteit voor iedereen, waar we bewust en verantwoord om gaan met hetgeen de aarde ons biedt.

Duurzame doelen

 • Reduceren en compenseren van onze CO2 footprint
 • Duurzame supply chain en waardeketen
 • Prestaties meten, analyseren en verbeteren
 • Duurzaam betrokken en gezonde medewerkers
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken

Onze SDG's

Stafa-SDG-Wheel-1000x1000-NL

Algemeen:

 • Oprichting Stafa Green Team, 2023
 • Duurzaamheidsroadmap en -strategie
 • Duurzame doelen opgesteld en actieplan (SDG’s)
 • Interne procesbeheersing gericht op duurzaamheid
 • Voortdurende procesverbetering op gebied van duurzaamheid
 • ISO 9001 gecertificeerd sinds 1997
 • ISO14001 certificering in (2024)

Milieu en klimaat

SDG-Milieu-Klimaat
 • CO2 footprint analyse (scope 1 & 2) met doelstelling: minimaal -55% t.o.v. 2021
  • Resultaten 2022:             -12% t.o.v. 2021
  • Resultaten 2023:             -32% t.o.v. 2021
  • Doelstelling 2024:             -46% t.o.v. 2021
  • Doelstelling 2025:             -55% t.o.v. 2021
 • Meer dan 1000 LED armaturen in gebruik, 2022
 • Stroom opgewekt via 600 zonnepanelen (270.000 Wp), realisatie juli 2023
 • Minimaliseren intern gebruik van plastic en gerecyclede papieren tape, 2023
 • Actief lid van United Nations Global Compact 2019
 • Lidmaatschap Alliantie Klimaatactie 2024 / CO2-neutraal ondernemen, 2024
 • Inzet lithium ion batterijen bij vervanging van interne transportmiddelen, 2024 e.v.
 • Nieuwe optimale dakisolatie en -witte dakbedekking, reflecteren zonlicht (2023 & 2024)
 • Papierloos magazijn (100% scanning) en minimalisatie gebruik papier binnen Stafa, sinds 2021
 • 100% gescheiden en geregistreerde afvalstromen (papier, staal, hout, plastics, restafval etc), 2024
 • Palletwikkelfolie en topvellen vervangen gemaakt van 30% gerecycled plastic, (2024 / test)
 • Reduceren gebruik wikkelfolie door minder wikkelingen per pallet (2024 / test)
 • Verpakken papieren zakjes (met certificering) als alternatief voor LDPE folie, 2023
 • Kantoren verwarmen met airco’s waar mogelijk i.v.m. zonne-energie, 2023-2023
 • LDPE folie bestaande uit 20% gerecycled materiaal (doelstelling 2025: 45%), (2024 / test)
 • HVO100 brandstof voor al onze Benelux leveringen (een gemiddelde reductie van 90% CO2 uitstoot in vergelijking met conventionele dieselbrandstof), Partnerprogramma transporteur, 2023
 • HVO100 ramp-up bij de drie andere grote vervoerders (90% van vervoersaandeel), 2024
 • HVO100 tanken met alle eigen vracht- en bedrijfswagens, 2024
 • R32 (GWP 675) gebruiken voor afvullen airco’s i.p.v. R410A

Kwaliteit en Supply Chain

SDG-Kwaliteit-en-supplychain
 • MVO goals en compliance voor onze leveranciers
 • Mandatory Supplier Assessment Questionnaire (QA management, Environment, H&S, ecological, social and ethical issues, ROHS, REACH, etc)
 • Stafa Code-of-Conduct voor al onze stakeholders
 • Duurzaam inkopen
 • CBAM approved (doelstelling CO2 reductie in de downstream supply chain, wetgeving EU)
 • Stafa is REACH, ROHS, Dodd Frank Act - Complaint

Werkgeverschap en diversiteit

SDG-Werkgeverschap-diversiteit
 • HR strategie en beleid
 • Opleidingsplan
 • Vitaliteit en gezondheid
 • “Stafa aan de keukentafel”
 • Stafa Academy
 • HBV-team
 • Train-de-trainer programma (interne opleiding)
 • Fietsplan voor medewerkers woon-werk-privé (17 fietsen in gebruik 02-2024)
 • Aandacht ARBO, veiligheid en preventie (veiligheids- en preventieteam)
 • Vertrouwenspersonen
 • Onboardingsprogramma
 • Eerlijk loon en pensioenvoorziening
 • Duurzaam doorwerken op leeftijd
 • Boeien en binden werknemers

Gemeenschap en betrokkenheid

SDG-Gemeenschap-betrokkenheid
 • Lokale betrokkenheid door o.a. sponsoring lokale sportclubs, -teams (kinderen) en verenigingen
 • Samenwerking met sociale werkplaatsen, creëren van 100’den indirecte banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Erkent leer- en stagebedrijf, continue stagiaires werkzaam vanuit VO, MBO, HBO

Zonnepanelen

Ook bij Stafa zijn we continu bezig om onze processen te verbeteren en efficiënter te maken. Het optimaliseren van de energieconsumptie is daar een goed voorbeeld van. Daarom hebben we besloten om zo'n 600 zonnepanelen te plaatsen op het dak van ons warehouse. De installatie zal een capaciteit hebben van 265000 WP waardoor we door deze stap te nemen binnenkort volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van stroom. 

Pand-LR2

Duurzaam verpakken

Stafa heeft recentelijk geïnvesteerd in een kitting-machine welke het mogelijk maakt om naast LPDE-kunststof ook kits te maken met een papieren verpakking. Het grote voordeel van de papieren verpakkingen is het feit dat ze volledig recyclebaar zijn en afgevoerd kunnen worden middels de gebruikelijke papieren afvalstroom. 

Door gebruik te maken van dit type verpakking zorgt u ervoor dat uw ecologische voetafdruk beter wordt en draagt u bij aan een beter milieu. Hoewel LDPE goed recyclebaar is, is papier nog minder belastend voor het milieu. 

De kitting dienst die Stafa aanbied, bied volledige ontzorging voor haar klanten. Naast het verpakken van de bevestigingmaterialen en eventuele andere producten, worden met deze dienst andere werkzaamheden uit handen genomen. Het is namelijk zo dat u bij Stafa slechts 1 artikel koopt. U hoeft zich zelf dus niet meer bezig te houden met de inkoop, handeling, transport etc. van alle elementen in de kit. Zelfs indien het geen artikel is wat Stafa zelf levert, kan ons inkoopteam de inkoop bij leverancier naar keuze voor u verzorgen. 

03