Duurzaamheid

Duurzaamheid is binnen Stafa geen containerbegrip. Bij Stafa heeft dit onderwerp focus en aandacht. Wij zijn ons bewust van onze rol en verantwoordelijkheid in de samenleving en voor een gezondere en betere toekomst voor ons allemaal.

Hieraan werken wij bewust, dag in dag uit. Stafa is maatschappelijk betrokken en transparant naar werknemers en de markt. Op het gebied van duurzaamheid en de vermindering van onze impact op mens, milieu en planeet hebben we de afgelopen jaren allerlei activiteiten en investeringen gedaan om zo een positieve bijdrage te leveren. Daarnaast zijn we actief bezig met duurzaamheid met al onze collega’s. Binnen Stafa werkt een team aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG) voor Stafa en zetten wij ons in om verbetering van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren in onze organisatie en in de gehele supply chain.

De komende jaren wil Stafa een onderscheidende en vooruitstrevende rol vervullen binnen onze sector. We zullen onze CO2 footprint verder verlagen en inspanningen leveren aan het verduurzamen van onze supply chain. Zowel in de eigen bedrijfsvoering, producten en dienstverlening, maar ook als partner in de keten, zoekt Stafa continu naar het juiste evenwicht. Stafa is ervan overtuigt dat een integrale visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen juist kansen creëert en mogelijkheden biedt voor al onze stakeholders.

Stafa heeft al verschillende doelen bereikt op dit vlak maar we zijn uiteraard nog lang niet klaar:

 • Met interne procesbeheersing gericht op duurzaamheid
 • Voortdurende procesverbetering op gebied van duurzaamheid
 • Stroom opgewekt via 600 zonnepanelen (270.000 Wp)
 • Onze CO2 prestatieladder en onze doelstelling op dit vlak
 • Actief lid van United Nations Global Compact / Homepage | UN Global Compact
 • ISO 9001 gecertificeerd sinds 1997
 • ISO14001 certificering in 2024
 • Meer dan 1000 LED armaturen in gebruik
 • Nieuwe dakisolatie en -bedekking (2023)
 • 100% gescheiden afvalstromen (papier, staal, hout, restafval etc)
 • Aandacht en projectteams voor ARBO, veiligheid en preventie
 • Verpakken afbreekbare papieren zakjes (gecertificeerd) als alternatief voor LDPE folie
 • Samenwerking met sociale werkplaatsen, creëren van 100’den indirecte banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Erkent leer- en stagebedrijf, continue stagiaires enkele in dienst.
 • HVO100 brandstof voor al onze Benelux leveringen (een gemiddelde reductie van 90% CO2 uitstoot in vergelijking met conventionele dieselbrandstof).
 • Nog vele andere kleine en grote inspanningen

Zonnepanelen

Ook bij Stafa zijn we continu bezig om onze processen te verbeteren en efficiënter te maken. Het optimaliseren van de energieconsumptie is daar een goed voorbeeld van. Daarom hebben we besloten om zo'n 600 zonnepanelen te plaatsen op het dak van ons warehouse. De installatie zal een capaciteit hebben van 265000 WP waardoor we door deze stap te nemen binnenkort volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van stroom. 

Pand-LR2

Duurzaam verpakken

Stafa heeft recentelijk geïnvesteerd in een kitting-machine welke het mogelijk maakt om naast LPDE-kunststof ook kits te maken met een papieren verpakking. Het grote voordeel van de papieren verpakkingen is het feit dat ze volledig recyclebaar zijn en afgevoerd kunnen worden middels de gebruikelijke papieren afvalstroom. 

Door gebruik te maken van dit type verpakking zorgt u ervoor dat uw ecologische voetafdruk beter wordt en draagt u bij aan een beter milieu. Hoewel LDPE goed recyclebaar is, is papier nog minder belastend voor het milieu. 

De kitting dienst die Stafa aanbied, bied volledige ontzorging voor haar klanten. Naast het verpakken van de bevestigingmaterialen en eventuele andere producten, worden met deze dienst andere werkzaamheden uit handen genomen. Het is namelijk zo dat u bij Stafa slechts 1 artikel koopt. U hoeft zich zelf dus niet meer bezig te houden met de inkoop, handeling, transport etc. van alle elementen in de kit. Zelfs indien het geen artikel is wat Stafa zelf levert, kan ons inkoopteam de inkoop bij leverancier naar keuze voor u verzorgen. 

03