Privacy en cookie statement

Stafa vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen, namen en andere gegevens. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de Stafa website en webshop is bedoeld om u producten en diensten te kunnen leveren, met u te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden.

Stafa zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons Privacy en cookie statement. We vinden het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Een organisatie moet voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De GDPR geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie (EU).

Update privacy en cookie statement

Dit Privacy en cookie statement is aan veranderingen onderhevig. Wanneer wij deze aanpassen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen of vragen deze opnieuw te accorderen.

Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon. Een persoon kan werkzaam zijn bij een organisatie waarmee Stafa een zakelijk transactie aan is gegaan of wil (gaan) doen.

Als klant, opdrachtgever, leverancier, prospect, stakeholder of wanneer u contact zoekt met Stafa deelt u persoonsgegevens met ons. Denk aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres. Het gaat hier om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u persoonlijk.

Waarom gebruiken we deze gegevens?

Stafa verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • De bedrijfsvoering voor Stafa en de aan Stafa gelieerde bedrijven.
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om contact op te nemen wanneer u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier op de Stafa website of webshop.
 • Om producten en diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn.
 • Om onze diensten te kunnen leveren of verbeteren.
 • Voor het maken van offertes, orders, leveringen en het oplossen van klachten.
 • Het doen van kredietaanvragen en het afhandelen van betalingen en facturatie.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief of publicaties en andere communicatie uitingen.
 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wat zijn de persoonsgegevens die wij verwerken?

Stafa verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of dat deze door contact of communicatie in ons bezit zijn gekomen. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Bedrijfsnaam en gegevens
 • Voor- en achternaam van contactpersonen en medewerkers
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens en afleveradresgegevens
 • Telefoon- en faxnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens, KvK nummer en bedrijfsinformatie voor kredietaanvragen, kredietregistratie en kredietverzekering
 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-Adressen, internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Hoe bewaren wij gegevens

Stafa heeft zoals vele bedrijven klanten, leveranciers en andere stakeholders. Hiervan krijgen of vragen wij actief of passief gegevens. Deze gegevens worden op een vertrouwelijk manier verzameld en geregistreerd en de verwerking hiervan voldoet aan de laatste wet- en regelgeving. Stafa borgt hiermee de privacy en bescherming van deze gegevens. Persoonsgegevens bewaren we op een veilige plek (digitaal of fysiek) en we nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om verlies van, misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Stafa verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid en strafrechtelijke gegevens.

Het kan echter gebeuren dat u een foto meestuurt met uw C.V. voor Stafa, dit wordt wettelijk gezien als een bijzonder gegeven. Hiermee geeft u Stafa toestemming om deze te gebruiken voor doeleinden waartoe het C.V. bedoeld is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stafa zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waar we wettelijk toe verplicht zijn. Mochten we om voor u en/of ons belangrijke redenen deze langer willen bewaren, dan wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd. Hierna zullen deze gegevens, na wettelijk verplichte bewaartijd periodiek vernietigd of gewist worden uit onze bestanden.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Stafa deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stafa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als wij met een andere reden dan voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens met derden delen, dan vragen wij daar vooraf uw toestemming voor.

Hoe zit het met externe gegevensverwerking?

Wanneer u toestemming heeft gegeven aan Stafa dat wij u mogen benaderen voor het aanbieden van onze diensten of u op de hoogte mogen houden van nieuwe ontwikkelingen (bijv. nieuwsbrief) dan maken wij voor het versturen van deze communicatie gebruik van een op maat gemaakte tool. Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het deze communicatie worden opgeslagen bij een externe verwerker. Met deze verwerker is een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin bepaald is dat verwerking van de gegevens uitsluitend plaatsvindt in het kader van in de ‘cloud’ opslaan van gegevens ten behoeve van online diensten van Stafa, het verrichten van Public Relations- en marketingactiviteiten voor Stafa, het verzenden van nieuwsbrieven in opdracht van Stafa en eventueel andere doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. In de overeenkomst is afgesproken dat deze partij de gegevens bewaart conform de wettelijk verplichte maatregelen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@stafa.nl. Stafa zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

Stafa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons hoofdkantoor in Maarheeze via +31 (0)495-599888 of via privacy@stafa.nl.

Hoe zit het met mijn website gebruik?

Tijdens uw bezoek aan onze website of webshop kan Stafa persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Stafa zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bekijk het cookie statement voor meer informatie over cookies en het gebruik van uw gegevens.

Cookie statement

Cookies

Stafa gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat producten in uw winkelmandje bewaard blijven wanneer u iets wilt kopen via onze webshop.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen naar privacy@stafa.nl. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.