adr-uitgeruste-auto-s-en-materialen-sanders-fritom-uden

Duurzaam transport

Onze transportpartner Sanders|Fritom heeft ervoor gekozen volledig over te gaan op HVO100. Het rijden op deze biobrandstof verlaagt de CO2-uitstoot van hun vloot met 90 procent!

Dat betekend dat onze klanten in Nederland en België op een duurzame manier geleverd gaan worden. STAFA | Specialist in fasteners is destijds gevraagd als ambassadeur dit project mede mogelijk te maken samen met elke andere klanten van Sanders|Fritom. Fijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan deze mooie ontwikkeling. Hopelijk volgen veel branchegenoten deze stap.

Wat is HVO of HVO100?

De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. HVO wordt, naast de plantaardige oliën, ook geproduceerd uit afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet.

HVO diesel kan in elke dieselmotor worden bijgetankt. Hij kan zowel zuiver worden gebruikt (100% concentratie), als in elke verhouding met bijvoorbeeld fossiele diesel. Zo bestaat HVO20 uit 20% HVO en 80% fossiele diesel. HVO100 wil dus zeggen HVO in zijn puurste, meest duurzame vorm. Deze diesel voldoet aan de EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof, wat de kwaliteit van de diesel bevestigt.

  • Verminderde CO2-uitstoot: HVO100 is een koolstofarme brandstof die wordt geproduceerd uit plantaardige oliën. Het heeft een gemiddelde reductie van 90% CO2 uitstoot in vergelijking met conventionele dieselbrandstof. Door over te schakelen op HVO100 verminderen we samen de ecologische voetafdruk en dragen we bij aan de vermindering van broeikasgasemissies.
  • Verbeterde luchtkwaliteit: HVO100 heeft een zeer lage uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof, zwaveloxiden en stikstofoxiden. Door HVO100 te gebruiken in plaats van conventionele dieselbrandstof, leveren we een bijdragen aan de
    verbetering van de luchtkwaliteit en de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging verminderen.
  • Compatibiliteit met bestaande voertuigen: HVO100 kan worden gebruikt als een directe vervanger van dieselbrandstof zonder aanpassingen aan de bestaande voertuigen. Het kan worden gemengd met diesel of zelfs puur worden gebruikt, afhankelijk van de voertuigmotor en de specificaties van de fabrikant.
  • Lagere geluidsproductie: HVO100 heeft een lagere geluidsproductie dan conventionele dieselbrandstof. Dit kan voordelen bieden in stedelijke gebieden en milieuzones waar strengere geluidsnormen gelden.

 

Benieuwd wat Stafa voor uw
organisatie kan betekenen?
Vraag vrijblijvend een offerte aan.